HomecaretTin Tức

Product & Technical Design Overview của Konomi Network

Đăng bởi Konomi Network vào 06 tháng 3 2021

Konomi network là gì?

Konomi Network là một nền tảng mở cho các ứng dụng tài chính chuỗi chéo. Sử dụng Substrate làm khung phát triển, Konomi network nhằm mục đích cung cấp thị trường tiền tệ cho các tài sản trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể vay và cho vay tài sản, giao dịch và truy cập vào thanh khoản của các tài sản trong hệ sinh thái polkadot thông qua giao thức.

Product Overview

Konomi Trade

Konomi Trade cho phép người dùng truy cập thanh khoản của các tài sản trong hệ sinh thái Polkadot. Nó hỗ trợ các giao thức thanh khoản dựa trên mô hình AMM thông dụng của Uniswap. Người dùng chỉ cần kết nối ví phi tập trung với giao thức và giao dịch.

Konomi Lend

Konomi Lend là một giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung cho người dùng vay và cho vay tài sản.

Sản phẩm hiện đang dựa trên mô hình vị thế nợ có thế chấp. Đầu tiên, DOT sẽ được hỗ trợ làm tài sản thế chấp mặc định, vì nó là native token trong hệ sinh thái. Khi đấu giá parachain và para-thread được khởi động, sẽ có nhiều chỗ cho sự đổi mới trong các sản phẩm tài chính vì các dự án sẽ cần DOT để đấu thầu Parachain slot.

Konomi Lend cũng có khả năng trở thành một giải pháp thay thế cho các dự án huy động DOT để đổi lấy Token dự án của họ.

Đọc thêm: Đấu giá Parachain của Polkadot - Ảnh hưởng tới giá DOT như thế nào?

Konomi Wallet

Konomi Wallet giúp tổng hợp các Position của người dùng trong các ví phi tập trung và quản lý các Position đang hoạt động trong các giao thức khác nhau. Nó bổ sung cho Konomi Trade và Konomi Leding để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất.

Technical Design

Thiết kế kỹ thuật của Konomi bao gồm năm modules:

  • Asset Module: Nhiều tài sản sẽ được sử dụng trong AMM và Module cho vay.
  • Module AMM: AMM được xây dựng bởi Konomi sẽ dùng đường cong giống với Uniswap, người dùng có thể Swapping, thêm thanh khoản và loại bỏ thanh khoản.
  • Pool Lending Module: Module này cho phép người dùng truy cập vào nhiều nhóm được hỗ trợ. Họ có thể gửi tài sản thế chấp vào các Pool này và thu được lãi suất cho vay. Nếu họ có đủ tài sản thế chấp, họ cũng có thể vay các tài sản khác với một số khoản phí lãi suất. Nguồn cấp dữ liệu giá (Oracle) sẽ đảm bảo rằng các khoản nợ ở trong tình trạng lành mạnh, nếu không thì quá trình thanh lý sẽ được kích hoạt.
  • Governance Module: DAO để thay đổi các thông số của các phần trên.
  • Module Price Oracle: Nguồn cấp dữ liệu giá của các tài sản được hỗ trợ để giữ cho hệ thống ở trạng thái lành mạnh.

Tổng kết

Tầm nhìn cuối cùng của chúng tôi là Konomi sẽ thành một giải pháp quản lý tài sản trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử chuỗi chéo (full suite asset management solution for cross-chain crypto assets.).

Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ bằng đầu bằng từng bước, đầu tiên là xây dựng Lending Pool và AMM trên Parachain của chính chúng tôi, tiếp đó là các tính năng cao cấp hơn để bổ sung cho chúng. Nếu bạn thấy hứng thú với dự án, hãy theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội để biết được các cặp nhật mới nhất về dự án.

#Konomi #KONO #Polkadot

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây

Konomi Network

Decentralised money market on Polkadot

back to top