Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động BUSD & Paxos

Miếng bánh stablecoin dù được chiếm phần lớn bởi USDT và USDC, vẫn còn cái tên khác có vốn hóa thấp hơn nhưng vẫn “sáng cửa” vượt mặt hai đối thủ trên, đó là BUSD. Bài viết cung cấp thông tin về cách BUSD và công ty đứng sau là Paxos hoạt động.
Amber avatar
Khang Kỳ
12 min read
Published Aug 26 2022
Updated Oct 10 2023
Amber media