Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động của Iron Finance

Phân tích nguyên nhân thành công và thất bại của Iron Finance thông qua mô hình hoạt động của từng sản phẩm bên trong: Bank, Farms và Dragon Ball.
Amber avatar
vidang
17 min read
Published Jun 16 2021
Updated Apr 12 2023
Amber media