Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain Bitcoin #02 - Hiện tại ai là người đang bán Bitcoin?

Giá BTC đã giảm mạnh nhưng lực bán đến từ đâu? Câu hỏi này sẽ được trả lời thông qua phân tích dòng tiền BTC, thợ đào và các chỉ số On-chain của Bitcoin.
Amber avatar
ducdinh
Published Jun 22 2021
Updated Sep 28 2023
11 min read
Amber media

Related Posts