Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On-chain ETH: Mạng lưới nhộn nhịp với trend NFT trên Ethereum

Trend NFT đã ảnh hưởng tới mạng lưới Ethereum như thế nào? Hiện tại có những động thái gì trên mạng lưới Ethereum? Tìm hiểu ngay!
Published Aug 03 2021
Updated Sep 29 2023
17 min read
Amber media