Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Prism (PRISM) là gì? Toàn tập về dự án Derrivatives trên Terra

Prism là gì? Tìm hiểu về điểm nổi bật trong cơ chế giao dịch phái sinh của Prism và thông tin về tokenomics của PRISM token tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
7 min read
Published Oct 10 2021
Updated Jul 14 2023
Amber media