Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

RUNE - Viên ngọc mới của Multicoin Capital

Tổng hợp những nhận định của Multicoin Capital và đối tác Kyle Samani về tiềm năng của THORChain trong tương lai.
Published Mar 04 2021
Updated Jul 12 2023
8 min read
Amber media