Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Không tăng trưởng nóng nữa - Solana đã “hết hơi” hay đang lấy đà?

Sau một thời gian tăng trưởng nóng thì hệ Solana đã tạm thời hạ nhiệt. Vậy tình hình hiện tại của Solana thế nào? Cơ hội nào để skin in the game?
Amber avatar
Duy Nguyen
10 min read
Published Aug 22 2021
Updated Jul 05 2023
Amber media