Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solidly trên Fantom là gì? Giải pháp vượt trội trong làn sóng DeFi

Solidly là một dApp được xây dựng trên hệ sinh thái Fantom. Dự án được phát triển như một sự cải tiến dành cho nền tảng AMM nói riêng và các dự án DeFi nói chung.
Amber avatar
longdinh
4 min read
Published Feb 14 2022
Updated Oct 20 2022
Amber media