Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sân chơi Stablecoin 2022: Khi Stablecoin trở thành tiêu điểm

Theo Coingecko, có đến hơn 70 đồng Stablecoin đang hiện diện trên thị trường. Vốn hóa thì có hạn, vậy các Stablecoin này làm thế nào để dành lấy “miếng bánh” thị phần?
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Jul 16 2022
Updated Oct 18 2022
12 min read
Amber media

Related Posts