Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Triển khai Staking Pool - Solana và những nước đi mới cho ngòi nổ tiếp theo!

Sau một thời gian không có quá nhiều sự kiện nổi bật diễn ra trong hệ sinh thái thì Solana cuối cùng cũng đã cho thấy những động thái tiếp theo của mình. Trong bài viết Solana Panorama hôm nay, mình sẽ tổng hợp và phân tích những động thái đó để anh em đã và đang tham gia hệ SOL có thể có cái nhìn bao quát nhất và tìm kiếm được những cơ hội đầu tư.
Amber avatar
Duy Nguyen
6 min read
Published Dec 21 2021
Updated May 18 2023
Amber media