Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Strips Finance (STRP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử STRP

Strips Finance là gì? Cơ chế hoạt động của Strips Finance phức tạp như thế nào? Tìm hiểu về dự án và tokenomics của STRP token tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
7 min read
Published Oct 15 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media