HomecaretDeFi

Decrypted #07 | Lãi suất cố định trong DeFi

Đăng bởi Lê Anh vào 17 tháng 12 2020

Bối cảnh

DeFi đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là mảng lending đã trở thành trụ cột chính trong hệ sinh thái DeFi. Tuy nhiên, các giao thức lending/borrowing như Compound, Aave, Cream đều đang sử dụng lãi suất không cố định (variable interest rate).

Chính điều này, đã phát sinh nhu cầu tối ưu lãi (yield) và với sự thành công của Yearn. Mặc dù vậy, các giao thức tối ưu yield không giải quyết được vấn đề mấu chốt đó chính là lãi suất có thể dự đoán hay lãi suất cố định.

Lãi suất cố định trong DeFi

Lãi suất cố định (Fixed Interest Rate) là mức lãi suất cố định không thay đổi trong suốt thời gian vay hoặc cho vay, cho phép người vay/cho vay dự đoán chính xác số tiền họ cần phải thanh toán hoặc nhận được trong tương lai.

DeFi hiện tại, đã có khá nhiều dự án bắt đầu thực hiện các sản phẩm về lãi suất cố định với 2 cách tiếp cận chính đó là (1) Zero-coupon bond và (2) Direct Collateralized Swap.

Zero-Coupon Bond

Zero-Coupon Bond là trái phiếu không có lãi suất, thay vào đó nó sẽ được giao dịch với mức chiết khấu, tạo ra lợi nhuận khi đáo hạn.

Thành phần tham gia trong các giao thức sử dụng ZCB gồm: (1) người vay, (2) người cho vay, (3) người cung cấp thanh khoản.

Trong đó:

  • Người vay (borrower) sẽ thế chấp tài sản, đổi lại token đại diện cho khoản nợ đã vay, token nợ có thể được mua lại với giá trị cố định (thường là 1$) trong tương lai. Sau đó, người vay bán token nợ với giá chiết khấu dưới 1$.
  • Người cho vay (lender) là người mua trái phiếu tại giá chiết khấu và nhận lãi khi trái phiếu đáo hạn.
  • Người cung cấp thanh khoản (liquidity provider) sẽ cung cấp thanh khoản cho trái phiếu đổi lại sẽ nhận được phí giao dịch và lợi nhuận khi trái phiếu đáo hạn.

Ví dụ:

Anh Tư, cần vay 100 DAI nên thế chấp 1 ETH tại giá $200 vào giao thức Z, đổi lại, anh Tư nhận được 110 zDAI. Sau đó đem bán 110 zDAI thành 100 DAI. Như vậy, zDAI là Zero-coupon Bond với mức chiết khấu 10%.

Anh Tám, có 100 DAI liền mua 110 zDAI. Sau khi đáo hạn, 110 zDAI có giá trị 110 DAI. Vậy, Anh Tám đã có mức lãi suất 10%.

Như vậy, giao thức nào áp dụng Zero-Coupon Bond sẽ cần một AMM (uniswap/balancer) hoặc tự phát triển AMM riêng để nhu cầu trao đổi các token nợ.

Một số giao thức đang áp dụng mô hình Zero-Coupon Bond này có thể kể đến như Yield Protocol, UMA Protocol, Notional Finance.

Direct Collateralized Swap

Direct Collateralized Swap cho phép bên cần lãi suất cố định (Fixed Side) khớp lệnh trực tiếp với bên muốn có lãi suất thả nổi (Floating Side). Nói cách khác, cho phép người dùng thực hiện hợp đồng hoán đổi lãi suất (interest rate swap).

Dành cho bạn nào chưa biết về interest rate swap:

Interest Rate Swap (IRS) là hợp đồng hoán đổi lãi suất, trong đó thoả thuận của 2 bên trao đổi dòng lãi suất này lấy một dòng lãi suất khác trong một khoảng thời gian nhất định.

Những người sử dụng interest rate swap thường để speculate hoặc hedge lãi suất vay/cho vay trong tương lai và được mua bán bởi:

  • Nhà quản lý danh mục - Portfolio management.
  • Tập đoàn tài chính - Corporate Finance.
  • Nhà quản lý rủi ro Risk management.
  • Nhà đầu cơ - Speculator.

Quay lại, Direct Collateralized Swap trong DeFi thì hiện tại đang có 2 dự án đang tiếp cận theo hướng này đó là Swaprate Finance và Swivel Finance.

Swaprate

Swaprate là nền tảng cho phép người dùng hoán đổi từ lãi suất cố định (Pay Fixed) sang lãi suất thả nổi (receive floating) và ngược lại.

Swaprate được sử dụng để phòng ngừa rủi ro (hedge) hoặc đầu cơ (speculate) biến động lãi suất cho vay/vay trong DeFi như Compound, Aave.

Cách hoạt động:

Giả sử anh Tư suy nghĩ trong 12 tháng tới, lãi suất cho vay của DAI trên Compound sẽ rơi vào khoảng 10%/năm. Anh Tư dùng Swaprate đặt lệnh trả lãi suất cố định 6%/năm cho DAI trên compound trong 12 tháng tới với tổng giá trị là $10,000.

Lúc này, Anh Tư chỉ cần thế chấp 10% của $10,000 để đặt lệnh tức chỉ bỏ ra $1,000.

Trong khi đó, anh Năm, đã có khoản cho vay DAI trên Compound với lãi suất biến động 6%/năm nhưng theo tình hình dự đoán của anh Năm thì lãi suất sẽ giảm dưới 6%/năm trong vòng 12 tháng tới.

Anh Năm lên Swaprate thực hiện lệnh trả lãi suất thả nổi nhận lãi suất cố định với tổng giá trị cũng là $10,000.

Lúc này, Swaprate khớp lệnh của anh tư và anh năm với nhau.

Nếu không có gì xảy ra thì sau 12 tháng, giả sử lãi suất cho vay DAI trên compound là 12% thì anh Tư lãi $10,000 (12%-6%)/$1,000 = 60%. Còn anh Năm sẽ nhận lãi suất $600.

Swivel Finance

Swivel Finance cho phép người cho vay với lãi suất cố định khớp với người vay với lãi suất thả nổi thông qua thanh khoản của aave hoặc compound.

Mô tả cách hoạt động:

Giống với Swaprate, Swivel Finance sẽ cho phép người dùng khớp lệnh với nhau, nhưng sau đó, tổng funds khớp được sẽ được chuyển vào 1 smart contract, smart contract sẽ chuyển vào aave hoặc compound để cho vay, nhận lại atokens/ctokens và khóa trong smart contract trong thời gian đã thoả thuận.

Ví dụ:

Chị Ánh có $1,000 muốn cho vay với lãi suất cố định 5%/năm, anh Sáu nhận thấy 12 tháng tới lãi suất thả nổi trên Aave sẽ hơn 10%, anh Sáu lên Swivel Exchange thấy chị Ánh đang đặt lệnh $1,000 lãi suất cố định 5% quá ngon, liền mua luôn.

Lúc này, anh Sáu chỉ cần $50 để khớp lệnh vì lãi suất cố định là 5%, vì vậy sau cùng chị Ánh bắt buộc phải nhận được $1050, vì thế anh Sáu cần thế chấp 50$.

Sau khi $1050 được chuyển vào swivel contract, sẽ đem sang aave cho vay với lãi suất thả nổi, khi cho vay thì nhận lại atokens và bị khóa trong contract.

Một năm sau, contract đáo hạn, lãi suất lúc này là 12%, Anh Sáu lãi 152% tương đương 126$. Chị Ánh nhận $1,050 như thỏa thuận ban đầu.

Ngoài ra còn nhiều dự án có cách ứng dụng fixed rate khác như Horizon, cherry swap, 88mph, barnbridge.

Conclusion

Khi nhắc đến lãi suất cố định thì đi theo nó là interest rate swap, và lãi suất biến động. Chính điều này, các bạn có thể thấy được những dự án thường sẽ làm fixed rate và interest rate swap/market.

Nói về sản phẩm về Interest Rate Swap thì nó được sử dụng chính bởi các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, những tập đoàn tài chính, quỹ đầu tư… Vì vậy, cần lượng thanh khoản lớn mới có thể đáp ứng được nhu cầu.

Với tình hình hiện tại của DeFi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đó, nhưng đây có thể là điểm bắt đầu cho mảng lãi suất cố định và hoán đổi lãi suất của DeFi.

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây

Lê Anh

Cryptocurrency là cơ hội cho chúng ta trở thành 1% mới của thế giới.

back to top