Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Synthetify (SNY) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SNY

Synthetify là giao thức Synthetic Asset giúp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn trên Solana. Tìm hiểu thêm điểm nổi bật của Synthetify và các thông tin token SNY tại đây.
Amber avatar
Jack Vĩ
Published Jun 21 2021
Updated Jul 14 2023
6 min read
Amber media

Related Posts