Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Terra “chào xuân sớm”, Hashed rót vốn $200M cho Metaverse & Gamming

LUNA đạt ATH mới, Hashed “rót vốn” $200M cho Metaverse và Gamming , liệu nguồn tiền này sẽ đi về đâu?
Amber avatar
trangtran.c98
8 min read
Published Dec 02 2021
Updated May 19 2023
Amber media