Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cầu nối Secret Network và Terra hình thành

Secret Terra Bridge đánh dấu sự hợp tác giữa Secret Network và Terra. Đây là một động thái cho thấy Terra đang muốn mở rộng phạm vi sử dụng cho UST.
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Jun 28 2021
Updated Jul 13 2022
7 min read
Amber media

Related Posts