Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Terra và bước đột phá trong tiếp cận thị trường Korean Gaming

Trong tuần qua, các quỹ lớn trên Terra và CEO Do Kwon đã có những tweet liên quan đến sự phát triển Metaverse và những dự tính trong năm 2022 cho toàn bộ hệ sinh thái.
Amber avatar
trangtran.c98
Published Nov 25 2021
Updated Apr 12 2023
11 min read
Amber media

Related Posts