Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thị trường NFT đầu 2023: Nhiều xu hướng mới, cơ hội mới

Thị trường crypto cuối năm 2022 khá ảm đạm, trước đó các xu hướng xoay quanh NFT cũng được cho là đã suy giảm, đầu 2023 lại cho thấy sự nhộn nhịp trở lại.
Amber avatar
LilYang
18 min read
Published Feb 07 2023
Updated Jun 26 2023
Amber media