Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

This Week In DeFi No.20 - W08/2021

This Week In DeFi No.20 - Thị trường điều chỉnh, hiểu về SFI, dXdY layer 2. Bài viết cập nhật những thông tin quan trọng của thị trường DeFi tuần qua.
Amber avatar
bdapnews
6 min read
Published Feb 28 2021
Updated Sep 27 2023
Amber media