Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lý do tương lai của USDC quan trọng với DeFi

Theo Andriy Velikiy - Nhà đồng sáng lập cầu nối Allbridge, sau khi đồng stablecoin sở hữu độ tin cậy hàng đầu thị trường mất 10% giá trị, rất nhiều người đã rời bỏ thị trường crypto. Trong khủng hoảng mất peg của USDC, chúng ta đã thấy được sự quan trọng của đồng stablecoin này đối với mọi người và cả thế giới DeFi.
Amber avatar
linhha
12 min read
Published Mar 16 2023
Updated Apr 06 2023
Amber media