Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Unicly (UNIC) là gì? Toàn tập về tiền điện tử UNIC

Unicly là giao thức permissionless cho phép chia nhỏ và giao dịch các NFT. Vậy giao thức này hoạt động như thế nào? Tìm hiểu thêm thông tin tokenomics của UNIC token tại đây!
Amber avatar
vinhvo
Published Dec 20 2021
Updated Sep 19 2023
5 min read
Amber media

Related Posts