Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vì sao Aave phát triển Lens Protocol?

Bài viết đưa góc nhìn về việc vì sao Aave phát triển Lens Protocol, nền tảng mạng xã hội có vẻ không liên quan đến mảng vay mượn.
Amber avatar
Khang Kỳ
12 min read
Published May 25 2022
Updated Mar 02 2023
Amber media