Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Anti-phishing code? How to create Anti-phishing codes

What is Anti-phishing code? Why do exchanges recommend setting up Anti-phishing code for their account? Let’s find out in this article!
Amber avatar
thaonguyen
1 min read
Published Jun 13 2022
Updated May 09 2024
Amber media