Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích xu hướng đầu tư Crypto Q1 2022: Gaming vẫn thống trị?

Xu hướng đầu tư Crypto trong Q1 2022 là gì? Đâu là mảng được các nhà đầu tư quan tâm nhất? Diễn biến tiếp theo trong 2022 sẽ ra sao?
Amber avatar
Khang Kỳ
7 min read
Published Apr 08 2022
Updated Feb 05 2023
Amber media