Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Xu hướng đầu tư Crypto 2021: Đâu là nhân tố thống trị thị trường?

Thông qua phân tích dữ liệu đầu tư của các quỹ lớn để hiểu về xu hướng đầu tư Crypto 2021, từ đó đưa ra dự phóng cho năm 2022.
Amber avatar
Khang Kỳ
14 min read
Published Jan 02 2022
Updated Jun 27 2023
Amber media