Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Yuga Labs là gì? Vua Midas của giới NFT & lòng tham dần vượt giới hạn?

Yuga Labs là gì? Bài viết trên sẽ chia sẻ tổng quan về Yuga Labs, hướng phát triển của Yuga Labs, những góc nhìn về drama gần đây cũng như cách tìm kiếm cơ hội bằng việc theo chân người khổng lồ giới NFT.
Amber avatar
Duy Nguyen
19 min read
Published May 11 2022
Updated Apr 19 2023
Amber media