Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Zebec (ZBC) là gì? Giải pháp thanh toán trên Solana

Zebec là gì? Người dùng có lợi ích gì khi nắm giữ Zebec token (ZBC)? Tìm hiểu thêm một số thông tin nổi bật về dự án và Zebec tokenomic ngay tại đây!
Published Mar 03 2022
Updated Nov 21 2023
8 min read
Amber media

Related Posts