Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Airdrop BLUR và những dữ liệu on-chain quan trọng

Sàn giao dịch NFT Blur thực hiện airdrop lớn cho người dùng. Một vài lưu ý quan trọng từ các dữ liệu on-chain.
Amber avatar
LilYang
8 min read
Published Feb 15 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media