Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Arbitrage là gì? Rủi ro của giao dịch chênh lệch giá trong Crypto

Arbitrage là một trong những chiến thuật đem lại lợi nhuận cao nhưng đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về crypto cũng như một chút kiến thức về ngôn ngữ lập trình để có thể tối ưu lợi nhuận.
Amber avatar
LilYang
11 min read
Published Jul 29 2022
Updated Feb 08 2023
Amber media