Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì? 04 khái niệm cơ bản cần phải biết

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì? Xem ngay 04 khái niệm cơ bản phải biết trước khi giao dịch Perpetual Futures Contracts tại đây!!!
Amber avatar
vinhvo
10 min read
Published Oct 25 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media