Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AssangeDAO (JUSTICE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử JUSTICE

Bài viết nói về AssangeDAO, một DAO sinh ra để trả tự do cho một người có khả năng nhận án 175 năm tù, cũng như nhiệm vụ của token JUSTICE.
Amber avatar
Khang Kỳ
8 min read
Published Feb 11 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media