Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Juicebox (JBX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử JBX

Juicebox là gì? Dự án này có điểm gì nổi bật? Tìm hiểu thêm về thông tin tokenomics của JBX Token ngay tại đây!
Amber avatar
vycao
6 min read
Published Dec 05 2021
Updated Oct 19 2022
Amber media