Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bedrock là gì? Nâng cấp quan trọng giúp Optimism tương đồng với Ethereum

Bedrock là bản nâng cấp của Optimism với nhiều cải tiến quan trọng nhằm giảm phí, rút ngắn thời gian gửi tài sản, tăng hiệu suất node và trở thành mạng lưới tương đồng với Ethereum. Cuộc cạnh tranh của các Layer 2 đang ngày càng khốc liệt hơn, nên bản cập nhật này được kỳ vọng sẽ là bước đệm để Optimism phát triển mạnh trong tương lai.
Amber avatar
trangtran.c98
7 min read
Published May 19 2023
Updated May 22 2023
Amber media