Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance Chain & Binance Smart Chain đổi tên thành BNB Chain

Nổi bật nhất trên hệ sinh thái BSC trong thời gian vừa qua có lẽ là thông tin về việc Binance Chain & Binance Smart Chain (BSC) sẽ được kết hợp và đổi tên thành BNB Chain, chương tình MVB chính thức khởi động mùa IV, cùng nhiều tin đáng chú ý khác.
Amber avatar
vycao
21 min read
Published Feb 24 2022
Updated Apr 01 2023
Amber media