Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bàn về vụ bỏ phiếu quản trị gây tranh cãi của MakerDAO

Bài viết phân tích về vụ bỏ phiếu quản trị trong tháng 6/2022 của MakerDAO, vụ việc đã trở thành đề tài nóng và nó đã gia tăng sự hoài nghi về tính phi tập trung của DAO.
Amber avatar
vycao
24 min read
Published Jul 08 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media