Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BSC ra mắt BEP-95 - Động lực tăng trưởng mới của BNB?

Sự kiện BSC ra mắt BEP-95, cơ chế burn token mới, đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Liệu đây sẽ là động lực tăng trưởng mới của BNB?
Amber avatar
vycao
15 min read
Published Oct 27 2021
Updated Aug 24 2022
Amber media