Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BUSD suy yếu, USDC đang “vượt mặt” USDT

Thị trường stablecoin đã và đang chứng kiến sự tranh giành thị phần quyết liệt với nhiều chiến lược, hoạt động khác nhau. Vậy cần chú ý gì về hoạt động của những stablecoin này để hạn chế tối đa tổn thất? 
Amber avatar
thanhuyen.c98
8 min read
Published Mar 01 2023
Updated Mar 02 2023
Amber media