Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Casper là gì? Toàn tập về thông tin về CSPR Token

Casper là gì? Tìm hiểu thêm về đặc điểm nổi bật của dự án và các thông tin về tokenomics của đồng Casper coin (CSRP) tại đây!
Amber avatar
Khang Kỳ
6 min read
Published Jul 04 2021
Updated Sep 24 2023
Amber media