Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Consensys gọi vốn 450 triệu đô, tổng số vốn được kêu gọi lên 1.3 tỷ đô

Điểm lại 10 thương vụ đầu tư nổi bật trong tuần 11/2022 cùng các thông tin cơ bản và mục tiêu phát triển của dự án.
Amber avatar
hieunguyen
14 min read
Published Mar 19 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media