Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chức năng quản trị của Token: Điểm sáng của DeFi hay là chiếc mặt nạ?

Quản trị là một trong những tính năng thú vị của crypto nói chung và DeFi nói riêng. Khi mới ra mắt, quản trị được xem như tiếng nói của sự phi tập trung. Nhưng sự thật có phải vậy?
Amber avatar
Khang Kỳ
11 min read
Published Jun 22 2022
Updated Jan 22 2024
Amber media