Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Có nên lưu trữ BTC trên sàn CEX?

Hành động nào giúp giá BTC tăng/giảm? Cơ chế thị trường như thế nào? Liệu chúng ta tham gia DeFi là việc làm đúng đắn? Tìm câu trả lời ngay trong bài viết sau.
Amber avatar
hangduong
7 min read
Published Jun 26 2022
Updated Feb 23 2023
Amber media