Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cosmos Panorama #10: Bandchain Phase 2 tăng 800% tốc độ xử lý

Nổi bật trong Cosmos Panorama số thứ 10 tuần này là thông tin về sự cải tiến của Bandchain và HCMC HackAtom của Persistence.
Published May 24 2021
Updated Sep 26 2023
7 min read
Amber media