Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cryptobucks W20: Coinlist lên dự án mới, cơ hội airdrop vẫn mở trên zkSync và Sei

Trong khi chờ đợi vào thông tin vĩ mô để Bitcoin có thể định hình được "màu sắc", nhà đầu tư có thể tham khảo các cơ hội đến từ zkSync, Sei hoặc Mantle.
Amber avatar
linhha
11 min read
Published May 20 2023
Updated May 23 2023
Amber media