Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DAO 2022: Giải pháp gì cho các góc khuất của DAO 2021?

DAO là trend thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng trong 2021, tuy nhiên nó vẫn tồn tại những góc khuất. Vậy DAO 2022 sẽ giải quyết góc khuất đó ra sao?
Amber avatar
Khang Kỳ
6 min read
Published Jan 05 2022
Updated Jul 13 2022
Amber media