Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Decentral Games (DG) là gì? Toàn tập về tiền điện tử DG & ICE

Decentral Games là gì? Là một mô hình metaverse casino DAO, vậy dự án này có gì nổi bật? Tìm hiểu thông tin tokenomics của DG token tại đây nhé!
Amber avatar
longdinh
6 min read
Published Apr 25 2022
Updated Jul 21 2023
Amber media