Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

EraPAD là gì? Dự án DEX trên zkSync Era có gì nổi bật?

EraPAD là AMM DEX trên hệ sinh thái zkSync Era. EraPAD cung cấp một số tính năng nổi bật như Swap, Farming và Launchpad. Cùng tìm hiểu ngay!
Amber avatar
linhnt
8 min read
Published May 31 2023
Updated Jun 05 2023
Amber media