Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token

ERC-3525 là gì? ERC3525 token có những ứng dụng gì? Tìm hiểu chi tiết về ERC-3525 token và tương lai của ERC3525 token tại đây!
Amber avatar
LilYang
9 min read
Published May 28 2022
Updated Feb 26 2023
Amber media