Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Evergrande vỡ nợ và sự tác động đến Crypto trong 30 câu ngắn gọn

Evergrande vỡ nợ đang là chủ đề nóng nhất hiện nay trên mọi diễn đàn tài chính. Cùng tìm hiểu về lí do của sự sụp đổ và tác động của Evergrande đến Crypto trong 30 câu!
Amber avatar
vidang
Published Sep 21 2021
Updated Jun 05 2023
9 min read
Amber media

Related Posts