Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Quyền chọn vĩnh cửu (Everlasting Options) - Sản phẩm phù hợp với DeFi?

Everlasting Options hay Quyền chọn vĩnh cửu là một dạng Perpetual Futures của Options. Vậy nó có những ưu điểm và hạn chế như thế nào? Tìm hiểu tại đây!!!
Published Nov 27 2021
Updated Apr 12 2023
17 min read
Amber media

Related Posts