Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Fantom ra mắt Incentive Program trị giá 370 triệu FTM

Fantom lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển công nghệ CBDC, đồng thời ra mắt Incentive Program trị giá 370 triệu FTM nhằm thu hút developer.
Amber avatar
Jack Vĩ
Published Sep 02 2021
Updated Jun 05 2023
8 min read
Amber media

Related Posts